Cerca
  • Gaia Mazzola

"Figurative-Non figurative" Art collaboration w/TAMK university

(EN) December 2015: this acrylic colour workshop took place during the ”Introduction to Painting ” course, held for TAMK university's first year students of Fine Arts (Finland).

The task asked the students to choose a topic and develop it in a figurative way and non-figurative way, aiming to let them understand the great variety of suggesting and expressive possibilities that acrylic painting can provide.

Moreover, as in my purposes, they had to face those two towering words, often misunderstood as ”realistic” and ”abstract”.During the final feedback, this misunderstanding was strongly reported indeed, despite the formally correct results, and gave us essential elements to think about. (FI) Joulukuu 2015: akryylivärien workshop oltiin "Introduction to Painting" kurssin aikana (eli "johdatus maalaamiseen"), ja se oli suunniteltu TAMK:n Kuvataiden ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Opiskelijoiden täytyi valita aihen ja kehittää sitä kuvaavalla- ja ei-esittävällä tavalla käyttämällä akryylivärejä. Tarkoitus oli, että he tutustuisivat itse väliaineen isoon- ja ilmeikkään valintaan.

Lisäksi, heidän piti miettiä ja pohtia niitä sanoja, koska ne ovat tavallisesti väärinymmärrettyjä ja väärinkäytettyjä: yleensä kutsutaan niiden "reaalistiseksi" ja "abstraaktiksi", vaikka niillä ei ole aina samaa tarkoitusta. Lopullisessa palautteessa keskusteltiin niistä yhdessä, ja opiskelijat sanoivat, että se oli aika vaikea ymmärtää mikä on ero niiden sanojen välillä. (IT) Dicembre 2015: questo workshop ha avuto luogo durante il corso di "Introduction to Painting" ("introduzione alla pittura"), presso la classe del primo anno del corso di Belle Arti della TAMK, una delle universitá di Tampere-Finlandia.

La consegna prevedeva che gli studenti scegliessero una tematica a loro piacimento e che la sviluppassero pittoricamente in maniera figurativa e non-figurativa, tramite l'utilizzo dei colori acrilici. L'idea era di far conoscere loro in maniera sperimentale e diretta l'utilizzo di questo medium, per capirne le caratteristiche pittoriche ed espressive.

Inoltre, l'intento contemplava la riflessione sulla tematica di ció che é figura e ció che non lo é, dato che questi concetti vengono generalmente solo associati a quelli di "realismo" e "astrattismo". Durante il feedback finale questa incomprensione é saltata all'occhio, ed insieme é stata affrontata e discussa per trarne delle conclusioni.

18 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti